Native speaker rosyjskiego
Tłumaczenia
Tłumacz rosyjskiego
Rosyjski
Ukraiński
Referencje
Kontakt
Linki
Forum/chat
Cennik


Na życzenie Klienta nasze referencje wysyłamy e-mailem lub są do wglądu w siedzibie firmy.


SIERGIEJ WOŁOCH
tłumacz języka rosyjskiego native speaker
tel. +48 22- 201 94 95 tel. kom.: +48- 602 50 74 22
www.rosyjski-ukrainski.warszawa.pl
Tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego z wieloletnim stażem. Tłumaczy zarówno pisemnie jak i ustnie. W 1996 roku stworzył portal informacyjny UKRAINA-INFO, którego podstawowym celem jest poszukiwanie partnerów handlowych dla polskich podmiotów gospodarczych na Ukrainie i w krajach byłego Związku Sowieckiego (Białoruś, Mołdawia, Rosja, Kazachstan) oraz partnerów handlowych dla podmiotów gospodarczych z państw powstałych po rozpadzie ZSRR w Polsce. Działa na rzecz powstawania wspólnych projektów komercyjno-ekonomicznych. Wykonuje szereg tłumaczeń pisemnych na rzecz podmiotów gospodarczych. Tłumaczy z języka polskiego na rosyjski lub ukraiński i z języka rosyjskiego lub ukraińskiego na polski akty prawne regulujące działalność gospodarczą w Polsce i krajach byłego ZSRR. Uczestniczy w roli tłumacza podczas negocjacji handlowych, rozmów biznesowo-gospodarczych podmiotów polskich z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Mołdowy. Tłumaczy umowy handlowe, kontrakty, umowy założycielskie i statuty spółek prawa handlowego.  Stale współpracuje z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przetłumaczył na język rosyjski mi. Regulaminy Sądów Arbitrażowych.    

OFERUJEMY PAŃSTWU: wykonywane przez naszych specjalistów tłumaczenia prawnicze (aktów prawnych polskich i zagranicznych, umów, kontraktów, oświadczeń itp.) tłumaczenia handlowe (korespondencja handlowa, propozycje współpracy, oferty biznesowe),  tłumaczenia techniczne (opisy dokumentacji i specyfikacji technicznej, projekty i rysunki techniczne, certyfikaty i raporty badań) tłumaczenia medyczne (dokumentacja badań specjalistycznych, świadectwa zdrowia, zalecenia terapeutyczne), tłumaczenia z dziedziny architektury, budownictwa (opisy i komentarze do rysunków i projektów technicznych, prezentacja projektów budowlano-inwestycyjnych), finansów i bankowości (opisy specjalistycznych procedur finansowo-księgowych, umowy bankowe, akredytywy, ubezpieczenia samochodów dla wyjazdów zagranicznych) tłumaczenia z dziedziny informatyki, Internetu (stron www, licencji, korespondencji elektronicznej), tłumaczenia z dziedziny marketingu i zarządzania, rynku kapitałowego i giełdy, tłumaczenia z dziedziny ubezpieczeń, turystyki i hotelarstwa, telekomunikacji i inne.

GWARANTUJEMY PROFESJONALNE PODEJŚCIE: zachowanie fachowego słownictwa oryginalnego tekstu, wykonanie bezbłędnego tłumaczenia, zapewniamy stałą współpracę, bieżącą obsługę dostarczanej korespondencji, szybki czas wykonania tłumaczenia i konkurencyjne ceny. O jakości naszych tłumaczeń świadczy zadowolenie Klientów, z którymi już współpracowaliśmy. Na życzenie możemy przesłać Państwu próbki naszych tłumaczeń.

ZAPEWNIAMY: Państwu bezpieczeństwo powierzonych nam danych, anonimowość klienta, bezwzględną poufność informacji.  Z zasady pracujemy na tekstach anonimowych, zachowujemy szczególną staranność w ochronie danych naszych klientów. Podpisujemy klauzule o poufności powierzonych nam informacji. Staramy się jako tłumacze być osobami wzbudzającymi zaufanie obu stron, dzięki temu umożliwiamy im wzajemną komunikację.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Top